Bizler dünyanın farklı yerlerinden, farklı mesleklerinden, farklı yaşlarda  ve farklı hikayeleri olan kadınlarız. Kültürlerimiz bin bir çeşitliliği barındırsa da benzer hayatların yarattıklarıyız. Bireyler ve topluluk olarak  hak arayışımızın bizleri buluşturduğu bu yolculukta; ortak amacımız birey olmanın ve dayanışmanın potansiyel gücünü birlikte paylaşarak keşfetmek, ve çoğaltmak, çoğalmak... Bu güçle öncelikle kadınlar olarak kendimizi geliştirmek, ardından çevremizde ulaşabildiğimiz her noktada fark yaratabilmek ve üretebilmek için buluşuyoruz. Dünyanın her köşesinden her kültüründen kadınlara açık olan kapımızla, her bir kadının birey olarak ekonomik, sosyal, psikolojik açıdan kendisine güvenmesini, güçlenmesini desteklemeyi, kendi olma yolunda yürüyebilme cesaretini eline alması sürecinde ihtiyacına göre yanında olmayı arzuluyoruz. Sürdürülebilir, kapsayıcı, adil, cinsiyet eşitliğine, kadının insan haklarına, çocuk haklarına, doğaya  ve hayvan haklarına duyarlı bir bakış açısıyla yola çıkan ve bireysel sorumluluğun gücüne inanan kadınlarla bir araya gelerek cesaretimizi paylaşmayı ve dayanışma ağlarıyla çoğalmayı amaçlıyoruz.

Yönetim

Sara Baheri Rad
Sara Baheri Rad

Kurucu

Yasamin Dehghan
Yasamin Dehghan

Proje Asistanı - Mimar

Berra Orhan
Berra Orhan

Ankara Temsilcisi - Sosyolog

Rabia Göktaş
Rabia Göktaş

Proje Asistanı - Psikolog

Berfin Bektaş
Berfin Bektaş

Proje Asistanı - Ekonomist

Deren Ünlü
Deren Ünlü

Çocuk Gelişimci

Diana Sainian
Diana Sainian

Gürcistan Temsilcisi

Roza Gegophlanyan
Roza Gegophlanyan

Ermenistan Proje Koordinatörü

Knarik Hovsepyan
Knarik Hovsepyan

Ermenistan Temsilcisi

Konuşmacılar

Dünyanın her bir köşesinden, en ücra noktasından, en bilindik noktasına dek yaşayan tüm kadınlardan ekonomik açıdan kendine güvenen, finansal özgürlüğe ulaşmış ve gerek iş gerekse sosyal yaşam ve aile yaşamı açısından mutluluğu elde etmiş, girişimci ve kararlı kadınlar ile bu güce sahip olmak isteyen, bu yolda çaba sarf edebilecek dünya kadınları kuruluşumuz için önemli konuklar olacaktır. Hedefimiz; hayatının tüm alanlarında doygunluğa ulaşmış kadınlar ile bu doygunluğa ulaşmak isteyen kadınları bir araya getirerek aralarında güçlü bir iletişim başlatmak ve rehberlik etmektir.
Donna Imson
Donna Imson

Yönetim Kurulu Başkanı, Qi Ltd, Filipinler

Sabah Bogasmi
Sabah Bogasmi

Girişimci, Saudi Arabistan

Ghada Hamdan
Ghada Hamdan

Girişimci, Mısır

Sinem Doğu
Sinem Doğu

Kadınlar Buz Hokeyi Milli Takımı Oyuncusu

Nazik Avdalyan
Nazik Avdalyan

Halter Sporcusu ve Dünya Şampiyonu

Nadia Ispiryan
Nadia Ispiryan

Yönetmen

Nara Voskanyan
Nara Voskanyan

Girişimci

Flora Atoyan
Flora Atoyan

Girişimci

İşte bu yüzden…

Kendi olma yolumuzda cesaretle ilerlemeyi arzuluyoruz! Bu amaçla birlikte bir yolculuğa çıkmaya çağırıyoruz.

Bu yolculuğun amacı;

 1. Kendi kararlarını kendisi veren,
 2. Hayatının tüm sorumluluğunu üstlenme cesareti gösteren,
 3. Ekonomik özgürlüğüne ulaşmış veya ulaşmayı hedefleyen,
 4. Sosyal ve psikolojik açıdan bağımsız ve güçlü, veya bağımsızlaşmak ve güçlenmek younda adım atmak isteyen, 
 5. Kendi bireysel kimliğini ve yeteneklerini keşfetmek ve filizlendirmek isteyen,

 

Kendi olabilme cesaretine sahip kadınlar olabilmemizdir!

Daha sürdürülebilir, adil, kapsayıcı, cinsiyet eşitliğine, kadının insan haklarına, çocuk haklarına duyarlı ve doğa ile uyumlu yeni bir yaşam anlayışının yaratılmasında kadınların payının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu yüzden kendin olabilme cesaretini bulmaya çağırıyoruz!  Etik ve adaletli olan her şeyden gücümüzü alıp bambaşka bir dünyaya özgür bireyler ve cesur kadınlar olarak koşuyoruz… Birlikte hayatın farklı pek çok rengini, kendi içimizdeki kendi olma cesaretini gösterecek kadınlarımızı, özdeğerlerimize sahip çıkarak dayanışma ve paylaşımlarla birlikte keşfetmeye bir çağrı bu…

Öyleyse, soruyoruz… Bize katılır mısınız?

 

 

İlkelerimiz

“Kendi Olma Cesaretini Bul” manın yolunda bireylerin güçlenmesini ve bu yolda destek olmayı önemsiyoruz.

– Cinsiyet eşitliğine, kadının insan haklarına, çocuk haklarına duyarlı adımların toplumu ve bireyleri adım adım dönüştüreceğine inanıyoruz.

– Ekolojik dönüşümlere ve doğaya/çevreye, hayvan haklarına duyarlı yaklaşımları ve uygulamaları hayatımızın her aşamasına adım adım ve kalıcı şekilde dahil etmemizin öneminin ve aciliyetinin farkındayız.

– Toplumsal kapsayıcılığın hem oluşum olarak savunucusu hem de uygulayıcısıyız. Toplumsal dışlayıcılık ile her alanda mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Sürdürülebilir sonuçlar ve dönüşümlerin ancak bireylerde ve toplumlarda kalıcı dönüşümlere yol açabileceğini biliyoruz. Sürdürülebilir olmayan ve bireylere kendi ayakları üzerinde durmayı sağlamayan tüm yaklaşımların ve uygulamaların uzun vadede bilinçli veya bilinçsiz olarak bağımlılık ilişkisi yaratmaktan öteye gitmediğini görüyor ve bu tarz yaklaşımları desteklemiyoruz.

– Dayanışmanın ve dayanışma ağının güçlü ve kalıcı oluşumların temelinde yattığına inanıyoruz.

– Paylaşımın ve birlikte ve paylaşarak çoğalmanın öneminin farkındayız. Deneyim paylaşımını bu oluşumun kalbine koyuyoruz.

– İşbirliğinin önemine inanıyor ve işbirliği ile bu oluşumun değerlerinin yaygınlaşabileceğini sürdürülebilirlik için adım atabileceğimizi biliyoruz.

 

 

Neler yapıyoruz?

 

Hareketimizin temelinde yatan ana fikir: dayanışma ve dayanışma ağlarının güçlendirilmesidir.

Kadınların bir araya gelerek potansiyel güçlerini fark etmeleri, en önemli amaçlarımızdandır. Bu amaca ulaşmak için, büyük şehirlerden, en ücra köylere kadar uzanan bir iletişim ve dayanışma ağı kurulması planlamaktadır. Ve bunun için hem yerel, bölgesel hem de uluslararası adımlar 2009 yılından bu yana HTCTBY oluşum sürecinde atılmıştır.

– Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık ve Rehberlik

– Kapasite Geliştirmeye Yönelik Desteklerimiz, Atölyelerimiz ve Eğitimlerimiz

HTCTBY/ Kendin Olma Cesaretini Bul platformu çatısı altında öncelikli amacımız; kadının birey olarak ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan bağımsız ve özgür olabilme adımlarını desteklemektir.

Bu doğrultuda; Sosyal, psikolojik ve ekonomik özgürlüğe giden yolda farkındalık ve cesaretle adım atılabilmesi, bu adımların ise sürdürülebilir olması için gerekli sosyo-psikolojik ve dayanışma  ve rehberlik desteğinin  profesyonel anlamda kurulacak olan Kadın Etkileşim Merkezi (KEM) aracılığıyla sağlanması;

– Kadının ilgi alanları doğrultusunda yetenek ve kapasitelerinin geliştirilmesine eğitim, seminer ve atölyelerle destek olunması,

– Kendi kararlarını, isteklerini ve haklarını cesaretle dile getirebilen ve şartlarını kendi kurabilen, bilinçli ve kadın dayanışma ağlarına dahil olan kadınlar olmaları konusunda teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Nasıl Yapıyoruz?

 

Rehberlik ve Danışmanlık

Amaçlarımıza ulaşmak için kullanacağımız yöntemlerden en önemlisi; rehberlik ve danışmanlık hizmetlerimizdir. Psikolojik/sosyal destek ve danışma ihtiyaçlarının karşılanmasına ek olarak fon sağlayıcı kuruluşlar ile bilgi ağı ve destek ağı kurularak bu konuda da ihtiyaç duyanların yönlendirilmesi.

 

Dayanışma Ağı

Var olan ekonomik ve psiko-sosyal destek ve kadın dayanışma ağlarının ihtiyacı olan kadınlar ve mentor olabilecek kadınların buluşmalarına olanak sağlayacak bir sanal ve fiziksel platform oluşturulabilmesi; bu oluşumdan kadınların en aktif ve verimli bir şekilde faydalanabilmeleri için gerekli yönlendirme ve yol haritalarının danışmanlık kapsamında sunulması.

Var olan kaynaklara ve dayanışma ağlarına ulaşılması için yılda bir ve/veya iki defa yerel ve/veya bölgesel HTCTBY ağları platformunun online veya fiziksel olarak düzenlenmesi ve yeni ağların oluşmasına, var olanların da güçlenmesine ve yeni işbirliklerine fırsat yaratılması amaçlanmaktadır.

 

Deneyim Paylaşımı

İş dünyasında hatrı sayılır kadın girişimciler ile bu noktaya ulaşmayı hedefleyen tüm kadınları bir araya getirmek ve deneyim paylaşımını sağlamak hedeflediklerimiz arasındadır.

Bizimle irtibata geçen kadınlara başarı örnekleri, mentor desteği ve yol haritası önerileri sunularak rehberlik yapılacaktır. Ayrıca, bu sürecin psiko-sosyal destek odaklı olması ve aşağıdaki noktalara vurgu yapılması planlanmaktadır;

Kadınların ekonomik açıdan bağımsız olmasını ve kendi ekonomisini tamamen kendisinin yönlendirmesini sağlaması konusunda teşvik etmek, imkanlar ve seçenekler sunmak.

Tarihçe

Kuruluş amacımızla örtüşecek şekilde planladığımız ve kadınların katılımına açık olan toplantılarımız aşağıda sıralanmıştır.
 • 2009
  Ankara'da gerçekleştirilen 25 kadın katılımcıdan oluşan bir etkinlik.
 • 2010HTCTBY I
  Ankara Plaza Hotel'de gerçekleştirilen 300 kadın katılımcıdan oluşan bir etkinlik.
 • 2012HTCTBY II
  Ankara Hiltonsa Otel'de gerçekleştirilen 450 kadın katılımcıdan oluşan bir etkinlik.
 • 2013HTCTBY III
  Ankara Rixos Hotel'de gerçekleştirilen 800 kadın katılımcıdan oluşan bir etkinlik.
 • 2014HTCTBY IV
  13 Nisan 2014 Yerevan'da gerçekleştirilen 600 kadın katılımcıdan oluşan bir etkinlik.
 • 2015HTCTBY V
  1 Mart 2015 Yerevan'da gerçekleştirilen 500 kadın katılımcıdan oluşan bir etkinlik.
 • 2015HTCTBY VI
  14 Haziran 2015 tarihinde Ankara Holiday Inn'de gerçekliştirilen temsilciler toplantısı.
 • 2016KADIN GİBİ KADIN
  Ekim 2016: HTCTBY felsefesini anlatan 'Kadın Gibi Kadın' kitabının ilk baskısı.